Onze grootste angst is niet dat we onvolmaakt zijn.
Onze grootste angst is dat we mateloos krachtig zijn.

Het is het licht, niet onze schaduw, die ons het meest beangstigt.
We vragen onszelf af: wie ben ik om briljant te zijn, prachtig, talentvol, fantastisch?

Maar wie ben jij om dat niet te zijn?

Je onbelangrijk voordoen bewijst de wereld geen dienst.
Er is niets verlichts aan jezelf klein te maken,
opdat andere mensen zich bij jou niet onzeker zullen voelen.

We zijn allemaal bedoeld om te stralen als kinderen.
We zijn geboren om de glorie die in ons is te openbaren.

Die is niet alleen maar in sommigen van ons; die is in iedereen!

En als wij ons licht laten stralen, geven wij onbewust andere mensen toestemming hetzelfde te doen.
Als wij van onze angsten bevrijd zijn, bevrijdt onze aanwezigheid vanzelf anderen.

 

Marianne Williamson,
geciteerd door Nelson Mandela bij de aanvaarding van het presidentschap in 1994

 
Back to top