Publicaties

einstein mijn boek

Leidinggeven met diepgang
Over onderstromen in mensen en organisaties

Marian Timmermans en Willem de Vos,

Uitgeverij SWP, Amsterdam 2011

ISBN 978 90 8850 278 1

Vragen onder de oppervlakte:
Hoe ga ik om met angsten in mijn organisatie? Waar hebben we het in onze organisatie liever niet over, terwijl het er wel is? Wat gebeurt er in de onderstroom als iemand niet de plaats krijgt die hij in het systeem verdient? Welke betekenis heeft de tafelschikking die we kiezen? Hoe komt het dat we steeds dezelfde afspraken maken, maar niet nakomen?

Met het boek ‘Leidinggeven met diepgang’ willen we leidinggevenden bemoedigen te onderzoeken wat onder de oppervlakte bruist en borrelt. Omdat het ontdekken van de onderstromen in mensen en organisaties je tot een rijkere en vrijere leidinggevende maakt. Het boek is een hulpmiddel om te leren leven met de onzekerheid en onoplosbaarheid die leidinggeven met zich mee brengt.

Het boek werd gepresenteerd tijdens de (uitverkochte!) Einsteinconferentie van 2011 ‘Leidinggeven onder de oppervlakte’.

TA boek

Hoofdstuk Werken onder de oppervlakte. De relationeel consultant,
In: Leerboek Transactionele Analyse, Moniek Thunnissen en Anne de Graaf (red.)

Uitgeverij De tijdstroom, Utrecht 2013

ISBN 978 90 5898 226 1

Het Leerboek Transactionele Analyse is een uniek samenwerkingsproject van TA opleiders in Nederland en Vlaanderen. In het Leerboek worden uitgebreid de basisconcepten van TA behandeld. De vier werkvelden van TA komen aan bod: psychotherapie, coaching & counseling, management & organisatieontwikkeling, opvoeding & onderwijs. Het boek sluit af met oefeningen en werkvormen die passen bij de basisconcepten.

In het deel over ‘management en organisatieontwikkeling’ heb ik het hoofdstuk ‘De relationeel consultant’ geschreven. Daarin onderzoek ik hoe je – door contact te maken met het onbewuste in groepen – door middel van TA handelingsopties krijgt voor interventies. Relationele TA toegepast voor organisatieadviseurs.

 

 

 

 
Back to top